Welkom op Schrijf!, de online schrijfworkshop van Trouw

Wat kun je verwachten?

Het eerste deel van de cursus hebben we gedoopt: "Leer je eigen schrijftalent ontdekken". Het gaat om een tweetal intensieve lessen, waarin je wordt uitgedaagd je talent te ontdekken en te ontwikkelen. Het feit dat je je hebt ingeschreven betekent dat je een verlangen hebt te leren schrijven, en de keukengeheimen van de schrijver te ontdekken en leren gebruiken.
De cursus probeert stapsgewijs aan dat verlangen toe te komen.
Aan de hand van voorbeelden en opdrachten werk je via een aantal oefeningen aan het praktisch toepassen van zelfkritiek en het toepassen van het nodige schaafwerk toe naar het gevraagde eindresultaat. De lessen zijn gebaseerd op uitdaging en zelfwerkzaamheid, en hebben eenzelfde structuur: een informatieve inleiding, enkele steeds wisselende opdrachten en een eindopdracht waarop je een kritische reactie krijgt van je docent. De thema’s van deze eerste twee lessen gaan over het verwerken van twee soorten inspiratie: de eerste komt uit jezelf, de tweede vanbuitenaf. De eerste moeilijkheden en het overwinnen daarvan komen als vanzelf aan bod.

Als je je eerste opdracht hebt gemaakt en toestuurt aan het juiste mailadres, krijg je een leraar toegewezen die je inzending binnen enkele dagen zo goed mogelijk van commentaar en kritiek zal voorzien. Doe daar je voordeel mee en meld je aan voor de tweede fase.

Puntsgewijs:

– Log in met het wachtwoord dat je hebt gekregen
– Download de eerste les
– Doe zo veel mogelijk alle oefeningen
– Kies de gemaakte tekst die je het meest geslaagd vindt en
– Stuur die op
– Wacht op het commentaar van je docent
– Zo gauw je dat commentaar binnen hebt, kun je de tweede les downloaden
– Dan herhaalt zich dit procédé

NB De lessen bevatten een aantal oefeningen en uitdagingen, maak daar zo veel mogelijk gebruik van – je hebt per les éénmaal de mogelijkheid om je keuze op te sturen en feedback te krijgen (dus tweemaal per cursus).

De docenten zijn literaire auteurs of journalisten die al hebben gepubliceerd en ervaring hebben in het lesgeven.
Bovendien zullen de naar de mening van de jury, die uit dezelfde docenten bestaat, de beste inzendingen worden gepubliceerd in Trouw of op www.trouw.nl/Schijf! We hopen dat het je zal inspireren en je in staat zal stellen je schrijverschap zo te ontwikkelen dat je talent zal worden opgemerkt en genoten door een ‘breder publiek’...

Het eerste deel van twee lessen kost € 99,=. Reken erop dat je er per les ongeveer een week aan kwijt kunt zijn – uiteraard is dat afhankelijk van je eigen tempo. Je kunt deze cursus op ieder moment beginnen en afronden.
In principe zijn alle genres welkom: proza, poëzie, non-fictie... schrijven is een ruim begrip en je kunt er ‘alle kanten mee op’. Veel succes!

De docenten (onder voorbehoud):

Miquel Bulnes
Wim Daniëls
Said El Haji
Sanneke van Hassel
Stipo Jele?
Adriaan Krabbendam
Hella Kuipers
Astrid Lampe
Rob van der Linden
Edzard Mik
Christine Otten
Iris Pronk
Lisa de Rooy
Stephan Sanders
Laurens Abbink Spaink
F. Starik
Vrouwkje Tuinman
Remke van Veelen
Jos Versteegen

Informatie
Hoe werkt het?
Login
Gebruikers
Docenten